Aktiviteter

SENIORAFDELINGEN

VINTERAKTIVITETER I BAGSVÆRD SKOLES BOLDHAL

(Gratis for medlemmer, som har betalt kontingent).

RITA & HUGO

Afvikles såfremt der er Tovholdere, som kan stå for begivenheden og sørge for
åbning/lukning (vi forventer, at dette lykkes, men skriver ud hvis det ikke er tilfældet)
Er du interesseret i at være tovholder, så skriv til Mogens (mogenslyhne@gmail.com)
(Tovholdere får en skattefri kompensation på kr. 110 pr. gang). 

RITA

Hver mandag fra 19:30 til 21:30
Første gang den 8.10.2018, sidste gang den 8. april 2019
Dog intet spil på følgende datoer:
15. oktober, 24. december, 31. december og 11. februar

HUGO

Hver fredag fra 16:30 til 18:00
Første gang den 12.10.2018, sidste gang den 12. april 2019
Dog intet spil på følgende datoer:
19. oktober, 21. og 28. december

Træning for begyndere og let øvede seniorer

Hver lørdag fra kl. 16:30 - 18:00
Første gang 13. oktober 2018 og sidste gang den 13. april 2019
Dog ikke træning på følgende datoer:
20. oktober, 22. og 29. december samt 16.februar.

Træner er Peter Munk
Træningen vil i lighed med udendørstræningen være en blanding af slagtræning og spiløvelser.
Tilmelding til petermunk95@gmail.com (man deltager, når man kan).

Vintertennis på bane 1 og Padelbanen

Oktober 2018-april 2019
(Gratis for medlemmer, som har betalt kontingent)

Veteraner

Hver mandag fra 10 -12 spiller klubbens ældre medlemmer udendørs tennis på bane 1 og padeltrennis på padelbanen (uanset vejrlig)

Alderskriteriet er ikke skarpt - man skal blot se gammel ud. Så kig lige i spejlet! Er du i tvivl, hører du nok til i målgruppen 😉

Har du mulighed og lyst til at deltage så mød op!

Alle andre

Bane 1
Kan med undtagelse af mandag 10-12 bookes til individuelt spil.

Padelbanen
Kan bookes onsdag og torsdag 16-21 og lørdag 10-14 (her har GTK råderet over banen) og kan herudover benyttes, hvis den står ledig.

UNGDOMSAFDELINGEN

VINTERTRÆNING I BAGSVÆRD SKOLES BOLDHAL

I den kommende vintersæson er der indendørstræning hver lørdag i Bagsværd Skoles boldhal, Bagsværd Hovedgade 62, 2880 Bagsværd.

Træningen er gratis for medlemmer, som har betalt kontingent.

Træningstider

- Kl. 13.00-14.00: 7-10 årige
- Kl. 14.00-15.15: 11-18 årige begyndere/let øvede
- Kl. 15.15-16.30: 11-18 årige øvede

Vi starter første gang lørdag den 6. oktober 2018 og slutter af lørdag 13. april 2019

Der er ingen træning på følgende dage:

- 20. oktober (efterårsferie)
- 22. & 29. december (juleferie)
- 16. februar (vinterferie)

Vintertennis på bane 1 og Padelbanen

Oktober 2018-april 2019
(Gratis for medlemmer, som har betalt kontingent)

Bane 1
Kan med undtagelse af mandag 10-12 bookes til individuelt spil.

Padelbanen
Kan bookes onsdag og torsdag 16-21 og lørdag 10-14 (her har GTK råderet over banen) og kan herudover benyttes, hvis den står ledig.

Sociale arrangementer

GTK’s morgenmadsturnering

Info følger snart

Vin-smagning

Info følger snart

Klubfesten

Info følger snart