Kontingent for 2017/18

Sæsonen strækker sig fra 1.5.2017 – 30.4.2018.

Nye medlemmer, som vil starte med at spille inden 1.5.2017 (indendørs i Søndergård skoles boldhal og udendørs på kunststofbanen og padelbanen kan ved henvendelse til klubbens kasserer få oplyst kontingentstørrelse frem til 30.4.2017.

Frist for indbetaling er senest den 1.maj 2017 for nuværende medlemmer. Nye medlemmer, som indmelder sig senere, får meddelt betalingsfrist i forbindelse med indmeldelsen.

Juniorer og ungdom 7-24 år (ikke fyldt 25 år den 1/5 2017): 400 kr.
Familierabat: 300 kr. for barn nr. 2, 300 kr. for barn nr. 3 osv.
(kræver samme bopæl)

Seniorer (fyldt 25 år og derover den 1. maj 2017): 800 kr.

Indskud ved indmeldelse for nye seniormedlemmer: 100 kr.

Rykkergebyr: 50 kr.

Det er vigtigt at ovenstående frist overholdes, idet password til brug for banebookning slettes, hvis betaling ikke er registreret på dette tidspunkt. Genetablering vil i bedste fald tidligst kunne ske efter 2 uger.

Kontingent-betaling skal overføres direkte til klubbens bankkonto:
Nordea  reg.nr.  0140   kontonr.  6872 939 472

VIGTIGT!!! Husk at angive navn og medlemsnummer på tilmeldte, da det ellers kan blive meget svært at finde netop din indbetaling. Dvs. at det kan være svært at finde en indbetaling, hvis du f.eks. er forælder til et barn, der skal spille og vælger at sætte dit eget navn på indbetalingen i stedet for dit barns navn.

Har du glemt dit medlemsnummer finder du det under fanebladet Om GTK / Medlemmer

baner