Banebooking

Hvert medlem af GTK bliver oprettet i klubbens online bookingsystemet.
Man skal logge ind ved brug af den e-mail man har givet oplysning om ved tilmelding.

Passwordet anbefales, at det bliver ændret efter første gang man logger ind.
På venstre side findes en oversigt over banerne.
Her kan man vælge et tidspunkt man ønsker at booke.
Man skal altid vælge en modstander fra listen.

Begge medlemmer får en bekræftelse/reminder mail.

En bane reserveres elektronisk via følgende link

1) Eget id (navn, nummer) og modspillers id (navn, nummer) anvendes ved reservationen for den bane, man ønsker at reservere. Bemærk: Der kræves ALTID to spillere for, at en reservation er gyldig. To spillere kan derfor kun reservere en bane i en time.

2) En spiller kan kun foretage en reservation ad gangen, og først når den reserverede time er gået, kan en ny reservation foretages - dog højest 14 dage frem.

3) Tennisanlægget er åbent hver dag mellem 7.00 - 22.00 i hele sæsonen.

4) Juniorspillere kan kun have banereservationer i følgende tidsrum:
Hverdage: 7.00 - 19.00.
Lørdage og søndage: Hele dagen.

5) Såfremt en bane står ubenyttet hen i aftentimerne, har juniorspillerne dog ret til at tage den i brug 10 minutter efter spilletimens begyndelse. Bemærk at en juniorspiller sammen med en seniorspiller heller ikke kan reservere baner fra 19.00 til 22.00 på hverdage.

6) En reserveret bane skal være taget i brug senest fem minutter efter reservationens start. Det betyder, at mindst to spillere skal have indfundet sig på banen. I modsat fald anses reservationen for ophævet, og andre spillere kan tage den i brug. De spillere, der netop har spillet på banen, er kun berettigede til at fortsætte, såfremt andre medlemmer - der ikke har spillet samme dag - ikke ønsker at benytte banen.

7) Bestyrelsen har ret til - med tre dages varsel eller mere - at reservere baner til turneringer, holdkampe, klubarrangementer, træning og lignende.

bane2