Bestyrelsen

I GTK for vi en bestyrelse bestående af X medlemmer.

Bestyrelsen arbejder for at klubben og dens medlemmer for de bedst forhold og den best mulige klub.
Vi arbejder for at skabe et socialt miljø hvor arrangementer som kombinerer sport og hygge uden for banerne er i højsædet.
Vi arbejder også på hvordan klubben bedst muligt udvikler sig, nye baner, bedre faciliteter med mere.

Vores mål og vision er at være en klub for bredten med mange sociale arrangementer hvor medlemmerne får gode oplevelser.
Det har stor betydningen for bestyrtelsen at medlemmerne har det godt stemningen på og uden for banerne er god.
Alle skal være velkommen begynder som øvet med en fælles interesse for sporten og de sociale omkring banerne.

 

Formand

Oliver Legarth Honoré

Næstformand

Anders Roy Christiansen

Bestyrelsesmedlem & Kasserer
Peter Væver Petersen

Bestyrelsesmedlem & Sekretær
Camilla Festino

Bestyrelsesmedlem & ansvarlig for Hjemmeside og Bookningssystem
Federico Festino

Bestyrelsesmedlem & Seniorudvalgsformand
Mick Storm

Bestyrelsesmedlem & Ungdomsudvalgsformand
Tobias Ovi

Bestyrelsesmedlem & ansvarlig for SLTU
Martin Østoft

Bestyrelsesmedlem & ansvarlig for Padel & DGI
Marieta Georgieva Ivanova

Supplant
Tine Kofoed Marcher

GTK’s bestyrelse tager sig af alt fra…..