Corona

I forbindelse med Corona bliver der taget mange forholds regler som skal følges.

Forholdsreglerne bygger på myndighederne og kommunens anvisninger.

Forholdsreglerne og de gode råd lyder således:

 

Anbefalinger fra DIF og DGI

 For DIF og DGI er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet: 

 • At man ikke må samles flere end 10 personer. 
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer. 
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. 
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. 
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit. 
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige. 

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på: 

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper. 
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten. 

Gode råd til spil på tennis- og padelbaner

 • Hæng klubbens corona-anbefalinger op ved alle klubbens tennis- og padelbaner.
 • Ophæng engangshandsker eller sprit til brug ved banefejning og vanding
 • Der skal være udstyr tilgængeligt til rens af ruder på padelbaner
 • Spil foregår i enten single- eller doublespil
 • Træning kan foregå i mindre grupper på max. 4 personer med 1 træner og 3 spillere på banen, men stadig med forbehold for god afstand til hinanden
 • Spil bør foregå med spillere fra samme husstand, faste spillemakkere eller faste træningshold
 • Spillere må ikke opholde sig ved klubbens øvrige faciliteter før, under og efter spil.
 • Arrangementer som standerhejsning, “hyg-ind” eller lignende bør fortsat aflyses
 • Booking af baner skal, såfremt det er muligt, bookes online. Undgå kontakt med bookingsystem i klubben.

Gode råd til tennis- og padelspillere

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub
 • Ankomst til klubbens banefaciliteter sker tidligst 5 minutter før starttid. Forlad banen 5 minutter før din booking udløber for at undgå for mange personer i klubben samtidig
 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde/ketsjere/tasker. Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét sæt bolde
 • Rør ikke ved bænke, netstang, nettet, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr, samt ruder i padel og sprit af inden og efter spil. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil
 • Minimer sidebytte, især i padel.

Ved klargøring af baner til sæsonstart gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for at minimere smittespredning. Vær grundige med at holde afstand og sprit udstyr og materialer af inden og efter brug.

 

Dette betyder at træning, fællesspil, veteran tennis ikke kan forløbe som normalt.

Neden for kan i se de tiltag vi prøver at indfører for de enkelte områder.