Indkaldelse til ordinær generalforsamling for sæson 2019-2020 til afholdelse d. 3. juni 2021 kl 18.30.

OBS – OPDATERING OM STED: Generalforsamlingen afholdes uden for vores klubhus ved tennisbanerne grundet antal deltagere/vejrudsigten/corona situationen – sørg for at medbringe passende tøj til at sidde ude.

Generalforsamlingen vil som udgangspunkt finde sted på Ilbjerg Alle 38A, 2860 Søborg, (Mørkhøj Bibliotek – Mødelokale). Ændringer til sted kan forekomme hvis restriktionerne ændres eller ikke kan overholdes. Eventuelle ændringer vil blive udmeldt hurtigst muligt.

Grundet de gældende restriktioner, skal alle deltagere tilmelde sig igennem Sportion.dk under fanen ‘Tilmelding’. Ydermere skal alle fremvise et gyldigt Coronapas ved fremmøde og bære maske indtil man sidder ned. Der vil kun blive serveret dåse øl/vand som medtages fra indgangen og til sin respektive plads.

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1.      Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Peter Munk

2.      Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år:

3.      Forelæggelse af revideret regnskab og status samt budget til godkendelse:

4.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Camilla Festino, Federico Festino og Peter Væver stopper I bestyrelsen. Michael          Galouzis stiller op som kasserer. To bestyrelses medlemmer skal vælges.

5.      Valg af suppleant til bestyrelsen:
Tine Marcher træder af og der skal findes en ny.

6.      Valg af seniorudvalgsformand:
Mick er villig til genvalg hvis ingen andre ønsker posten.

7.      Valg af seniorudvalgsmedlemmer:
Micheal ønsker ikke genvalg hvis han bliver valgt som kasserer, Ralf Ostrowski er villig til genvalg. Der skal findes en           yderligere.

8.      Valg af ungdomsudvalgsformand:
Tobias Ovi er villig til genvalg

9.      Valg af 3 ungdomsudvalgsmedlemmer:
Thomas Taul, Ole Bech-Petersen og Mia Ehlers er villige til genvalg.

10.   Valg af 2 padeludvalgsmedlemmer:
Inger Poulsen er villig til genvalg. Der skal vælges 1 mere.

11.   Valg af revisor og revisorsuppleant:
Jack Søbrik ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår valg a Mogens Larsen

12.   Fastlæggelse af kontingent og indskud for den kommende sæson:
Bestyrelsen forslår ingen ændringer for beløb men ændringer til at et kontingent er forløbende altså altid 12 måneder:
Fuldt medlemskab Senior 950 kr/år                 Fuldt medlemskab Ungdom 500 kr/år
Padel medlemskab Senior 550 kr/år                Padel medlemskab Ungdom 250 kr /år

13.   Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse)

14.   Forslag til vedtægtsændringer:
Se bemærkninger.

15.   Tennis Øst (SLTU):
Skal klubben indmelde sig hos DTF

16.   Forslag til brug af klubbens indestående midler:

17.   Bestyrelsen foreslår en forsimplet model for hvem der er fritaget for kontingent:
Kun medlemmer af bestyrelsen og særlige medlemmer som har ydet en særlig indsats over længere tid bliver fritaget.         Dette vil betyde at trænere, holdansvarlige, udvalgsmedlemmer som ikke er i bestyrelsen mm ikke længere er fritaget         for kontingent.

18.   Eventuelt

Bemærkninger:

Pkt. 4, Flere af bestyrelsesmedlemmerne ønsker/er nødsaget til at stoppe deres arbejde i bestyrelsen. Derfor mangler vi i GTK bestyrelses medlemmer til den kommende sæson. Vi ser gerne at især flere kvinder kommer ind i bestyrelsen.

Pkt. 14. Bestyrelsen foreslår ændring og/eller tilføjelser til følgende vedtægter:

§ 4 stk. 3
fra: Indmeldelse skal ske til klubbens sekretær eller til en af klubben udvalgt person.
Til: Indmeldelse skal ske igennem klubbens digitale medlemsløsning.

og

§ 7 tilføjelse af ny Stk. 4: Generalforsamlingen kan ved Force Majeure, hvor fysisk afholdelse ikke er muligt, afholdes digitalt.