Fællestræning tovholdere

Nedenfor kan du se en oversigt over hvem der er tovholder de forskellige dage til fællestræning.