Anbefalinger for brug af REDPLUS baner

For vores REDPLUS helårs tennisbaner (bane 1 og 2) har vi følgende retningslinier (fra DGI):

  • En REDPLUS bane bliver bedre og bedre med tiden efter spil; dog er banen altid blødere de første 6 måneder, specielt hvis anlagt om vinteren (ikke anderledes end en ny anlagt grusbane).
  • Banen vil derefter sætte sig, men indtil da må spillere forvente mindre ujævnheder på banen, som skal lappes efter endt spil. Banen skal fejes og vandes lige som en almindelig grusbane.
  • I overgangen mellem frost om natten og plus grader om dagen, vil banen blive fedtet pga frost i jorden, så vandet ikke kan komme væk, og der kan ikke spilles på banen.
  • Det er muligt at spille i frost vejr, men banen kan være glat, så det er på eget ansvar. Hvis man skovler sne væk fra banen – check at grusset ikke fjernes.
  • Boldopspring er om vinteren og specielt ved lave temperaturer en del lavere end om sommeren.
  • Lyst grus betyder vanding af bane. Om vinteren vandes ikke så ofte, da tæppet er fugtigt i forvejen.
  • Kast “Finale REDPLUS grus” ud på større områder, hvor tæppe kommer frem – typisk bag baglinien.
  • Der må kun bruges “Finale REDPLUS grus” på banen.
  • Banerne må ikke tromles.