GTK er en klub hvor

  • Der satses på ”bredden”, og hvor alle medlemmer prioriteres i samme grad.
  • Vi gerne vil have medlemmer i alle aldersklasser og forsøger derfor at skabe forudsætninger og aktiviteter, der tilgodeser dette.
  • Klubbens ressourcer sættes primært ind på aktiviteter, der medvirker til at medlemmerne kan udvikle deres tennisfærdigheder, således at der skabes et niveau, hvor alle har mulighed for at deltage i de talrige arrangementer og turneringer, der afvikles i sæsonens løb.
  • Der træningsmæssigt er mulighed for at deltage på det rigtige niveau (begynder, let øvet, eller øvet), og træning varetages af DGI uddannede trænere.
  • En god sportslig stemning prioriteres højt, og der lægges stor vægt på træningstimer og turneringsarrangementer, hvor det sociale samvær er en væsentlig ingrediens.
  • Mængden af de trænings -og fællesaktiviteter, der iværksættes, tilpasses løbende til medlemsantallet, således at der også er rigelig mulighed for at reservere baner på individuel basis i ugens løb.
  • De juniorer og seniorer, der ønsker at prøve kræfterne af mod spillere fra andre klubber, også tilbydes aktiviteter på dette område.

Banepleje

GTK råder over 1 kunststofbane (kan bruges hele året), 3 røde grusbaner, en lidt mindre grustræningsbane og et klubhus.

Klubbens medlemmer skal efter endt brug feje bane med de koste, der er placeret på hver bane. Derimod skal banelinierne IKKE renses, da det har vist sig, at banelinierne ikke bliver nær så løse, som hvis de blev renset. Efter fejning skal banen eventuelt vandes. Om det er nødvendigt, kan nye spillere rense banelinierne inden spilstart. Affald skal smides i affaldskurvene. Fejl og mangler kan rapporteres på de skemaer, som ligger fremme på bordet i klubhusets entré

Klubhuset

Vort klubhus blev opført i 1989/1990 – primært for klubbens egne midler.
Alle medlemmer har fri adgang til klubbens omklædnings, bad og toilet område.

Loftsrum og rum under trappen til overetage er kun tilgængelige for bestyrelse, udvalg og trænere.

Selve klublokalet er også tilgængeligt for klubbens medlemmer, men her kræves en adgangsbrik, som kan erhverves mod et depositum på kr. 150 ved henvendelse til Willy (tlf. 30 63 36 02)

I klublokalet kan man hygge sig, bruge køkkenfaciliteter og låne padelbats og de tennisbolde, som er anbragt i beholderen ved vinduet.

 klubhuset

Meddelelser

Vil blive slået op på klubbens Facebook side og hjemmeside. Der vil også blive slået de mest relevante meddelelser op på de inden- og udendørs opslagstavler som er oppe i klubhuset.

bane

Gladsaxe Sportscenters personale sørger for at grusbanerne, net, netstolper, linier, vandingsanlægget, lyset, hegn m.m. er i orden.

Lys på banerne

Banerne 1-4 er forsynet med lysanlæg. Lyset tændes/slukkes på de to kontakter (betegnet henholdsvis bane 1-2 og bane 3-4) i klubhusets entré. Lyset slukker automatisk ca. kl. 21.58. Er man sidste spiller på anlægget, skal lyset dog slukkes manuelt før kl. 21.58.

Bestyrelsen

Trænere

Udvalg