Fra bestyrelsesmøde 16. marts 2023

Fra formanden (Michael)

 • Opfølgning på generalforsamlingen
  • Dejligt med det store fremmøde og den gode stemning.
  • Bestyrelsen besluttede at Tanja og Marieta skal have en gave som tak for deres arbejde i bestyrelsen.
 •  Michael havde deltaget i dialogmøde og generalformsamling i TØ (Tennis Øst under DTF)
  • Gode diskussioner på dialogmødet, hvor bl. a. følgende områder blev berørt
   • 500.000 kr sat af til talentudvikling; ikke til eliten, men mere bredt. Der kan søges om penge.
   • TØ udbyder trænere til afholdelse af træningscamps ude hos klubberne til en rimelig timeløn.
   • TØ har valgt at oprette en ny kategori i holdturneringen med kønsneutrale hold. Og det var også en af de kategorier, bestyrelsen tidligere har spurgt om deltagere til.
   • Alle vegne er der stor efterspørgsel efter at få etableret indendørs tennisbaner
 • Møde i TIG gruppen om indendørsbaner i den gamle skøjtehal (med input fra Michael og Tobias)
  • Arbejdet med at definere og udarbejde detaljer for et ideprojekt fortsætter i TIG gruppen med GTK, AB og BTK. Til udarbejdelse af materiale om ideprojektet  bevilgede bestyrelsen 10.000 kr til det videre arbejde (BTK havde bevilget 10.000 kr, og det forventedes at AB også ville gøre det).
  • Planen for projektet er skubbet lidt igen og ser nu ud som følger:
   • Præsentationsmøde i april 2023.
   • Juni 2023 skal ideprojekter afleveres.
   • Oktober 2023 vælges 3 ideprojekter ud til videre uddybning og hver af projekterne får 50.000 kr. til at lave detaljeret forslag.
   • April 2024 vælges vinder.
   • Maj 2024 starter arbejdet med etablering.
 • RedPlus baner
  • Der blev lagt nyt grus på 14. marts. Bane 1 stadig lukket. (Tilføjet efter møde: Bane 1 blev åbnet 19. marts, men man skal stadig holde øje med om den er lidt “pløret”, inden man spiller på den).
 • Øvrige tennis baner
  • Vi har bedt om en tromle til banerne, og den vil blive stillet i redskabsskuret (for enden af banerne).
 • Windbreaker omkring banerne
  • Vi vil bede om at få sat windbreaker forneden på hegnet ud mod parkeringspladsen, så lys fra biler ikke blænder, og også på den modsatte ende for at mindske solreflekser fra bygningerne bagved.
 • Michael arbejder på at dele arbejdet op i mindre bidder, bl.a. fordi det kan blive lettere at søge fonde om penge til projektet.
  • Vi snakkede om at få hjælp fra nogle arkitekter eller personer med bygge erfaring blandt medlemmerne i klubben. Skriv gerne til kontakt@gladsaxetennisklub.dk, hvis du har lyst til at deltage.

Siden sidst fra udvalg

 • Tennissportens Dag (29. april).
  • Der var ok fra DGI til at vores arrangementer i forbindelse med Tennissportens dag afvikles fra kl. 12 – 14., så vi undgår konflikter med standerhejsningen.
 • Padel
  • Helle havde modtaget et forslag fra et medlem om man kunne lave padel events i stil med tennis fællesspillet om mandagen.
   • Det blev diskuteret lidt; dels er der kun 1 padelbane, så der spærres for andre, og dels hvordan kan man lave godt padel spil for mere end 4 spillere (som der jo er til tennis fællesspil). Der var opbakning til at prøve det i en periode, og Helle vil kontakte forslagsstilleren for at diskutere tid mm.
  • Der forventes padeltræning i 10 uger både før og efter sommerferien med start på første periode i ugen fra 17. april. Helle vil tage fat i de 2 involverede trænere – og måske også få ideer til fællesspil fra dem.

Konstituering af bestyrelsen

Herunder listes de udvalg, der nedsættes nu; flere kan komme til.

Den bestyrelsesansvarlige (BA) i et udvalg skal sikre, at de forskellige arbejdsopgaver bliver nedskrevet – gerne skrevet af andre end den bestyrelsesansvarlige. Arbejdsopgaverne sendes rundt til bestyrelsen.

Det foreslås, at der inviteres til opstarts/præsentations møder i de forskellige udvalg – gerne en samlet mail for flere udvalg med møder på forskellige dage for ikke at overfylde medlemmernes postkasser! Derudover skal alle bestyrelsesmedlemmerne være gode til at snakke med andre medlemmer for at få dem involveret.

 • Baneudvalg –  BA: Mick
  • Skal snarest i gang, så banerne kan blive vedligeholdt godt fra starten af i 2. halvdel af april.
 • Ungdomsudvalg – BA: Therese
  • Følgende forventes at være medlemmer sammen med Therese: Caroline, Nicoline, Thomas T, Tanja.
  • Der skal hurtigt findes svar på, om der skal indhentes børneattester for ad-hoc hjælp til udvalgets arbejde.
 • Turneringsholdsudvalg – BA: Michael
  • Øvrige medlemmer forventes at være holdkaptajnerne.
 • Klubmesterskabsudvalg – BA: Søren
  • Søren vil gerne holde møde med dem, der tidligere har været ansvarlige
 • Aktivitetsudvalg – BA: Liselotte
  • Efter lidt diskussioner blev det til, at enkelte arrangementer – som f.eks. morgenmads , Skt Hans og vinsmagnings turneringer – såvel som tennis fællesspil om mandagen samt klubfesten er dækket af dette udvalg.
 • Træning
  • Dette er ikke som sådan et udvalg men håndteres af trænerteamet med cheftræner Tobias i spidsen.
 • Padeludvalg – BA: Helle
  • Efter lidt diskussion var der enighed om, at det giver mening at padeludvalget fortsat dækker padeltræning, såvel som padelbane vedligeholdelse samt padel specifikke arrangementer .
 • Klubhus & omegn forskønnelsesudvalg – styres af Tobias og Therese.
  • Der er planlagt forskønnelsesarbejde søndag 16. april.
 • Derudover fortsætter:
  • Mick som næstformand
  • Ivan som kasserer
  • Helle som sekretær (inkluderer udover diverse referater også opdateringer af indholdet på hjemmesiden)

Transocean sport

Tobias gav en kort status og kunne fortælle, at aftalen nu er på plads, og der er tidligere i dag sendt mail ud til alle medlemmer (og lavet opslag på Facebook).

Klubben har på forhånd betalt 2500 kr. for de første 200 logoer, der trykkes på tøjet.

Facebook opdateringer

Tobias opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne bruger den samme fælles profil, når der lægges generelle opslag ud på facebook. Tobias vil give bestyrelsen adgang til at slå op som administrator.

Løn til trænere med coach uddannelse

Bestyrelsen vedtog enstemmigt at sætte timelønnen for trænere med coach uddannelse op fra 220 til 250 kr.

Generalforsamlings referater på hjemmesiden

I dag kan tidligere referater (frem til og med den ekstraordinære generalforsamling i januar 2020) findes via stien Om GTK -> GTK referater og kendskab til det password, som skal angives for at komme ind (som stort set ingen kender). De sidste års referater findes ikke på hjemmesiden, men på det fælles Google drev, som bestyrelsen har adgang til.

Der var enighed om at referatet fra generalforsamlingen den 9. marts sendes ud til alle medlemmer via Sportion med link til PDF udgave af referatet. Helle vil tage sig af dette, når referatet er godkendt af bestyrelsen og dirigenten.

Hjemmesiden skal opdateres til at indeholde de nye vedtægter, og endvidere skal siden med GTK referater ændres til at fortælle, at man kan kontakte bestyrelsen (via kontakt@gladsaxetennisklub.dk for at få tilsendt et referat. Det blev kommenteret, at det herved bliver sværere at kunne tilgå information om klubbens historie, men det er jo ikke sværere end nu, hvor ingen kender password.

(Det skal sikres, at de gamle referater der i dag kan nåes via Om GTK -> GTK referater, skal gemmes på bestyrelsens fælles Google drev, ligesom de nye referater.)

Kommende (bestyrelses)møder

Følgende møder/aktiviteter er fastlagt:

 • 20. marts: 3. møde med Jonas fra DGI om frivilligt arbejde 
 • 13. april: Bestyrelsesmøde 
 • 29. april: Standerhejsning