Fra bestyrelsesmøde 12. januar 2023

Fra formanden (Michael):
 • Banestatus
  • Arbejdet med at anlægge endnu en RedPlus helårs tennisbane (bane 2) er netop gået igang og forventes færdig i løbet af få uger – så snart er der 2 tennisbaner at spille på i vintersæsonen.
  • De øvrige tennisbaner (bane 3, 4 og 5) bliver klargjort først i uge 15 (efter påske) og derefter skal de have et par uger med vanding til at sætte sig, før end de må benyttes.
  • Der er kommet flere henvendelser om vand på padelbanen i den sidste tid. Vi har været i kontakt med Stadion folket og de har netop checket en ekstra gang. Afløbet er blevet renset, så forhåbentlig skulle banen nu blive tør igen efter regnvejr (dog ikke nødvendigvis efter skybrud, da “hullet” med banen jo er en del af regnvandssikring af området).
 • Der er blevet booket baner for 2023 hos kommunen, såvel som der er søgt medlems- og trænertilskud for ungdomsafdelingen hos kommunen. 
 • I arbejdet med forhåbningsvis alligevel at kunne få etableret indendørs tennisbaner i den gamle skøjtehal er der ikke sket noget nyt siden sidste bestyrelsesmøde. Der forventes snarligt møde med de andre tennis klubber i Gladsaxe (AB og BTK). Ansøgninger skal være klar i februar og afgørelse ventes til efteråret.
Fra udvalgene
 • Planlægningen af den kommende udendørssæson er under opstart.
 • Både til senior udvalg og padel udvalg kommer der en del henvendelser fra personer, der overvejer at melde sig ind i klubben. For tiden er det ikke muligt at melde sig ind i klubben som padelmedlem efter at padelbanen i efteråret var booket meget – fortsætter sådan det næste stykke tid.
Billetter til Davis Cup kamp 3. – 4. februar

Der er stadig ledige billetter tilbage af de billetter GTK købte i efteråret. Der var enighed om at sende en genopfrisknings besked til alle medlemmer snarest, og hvis der så stadig er billetter tilbage 1 uges tid inden turneringen, kan billetterne udbydes til medlemmers familie og venner.

TIG Cup i AB 25. februar

Igen i år er der inviteret til TIG Cup i AB. Hver tennisklub her i Gladsaxe (GTK, BTK og AB) stiller med 4 damer og 4 herrer (øvet motionist niveau), og de i alt 24 spillere blandes på forskellige hold, som spiller mod hinanden. Det hele slutter af med fælles spisning. Deltagelse vil koste 150 kr pr person, som opkræves via Sportion. Information sendes senere på måneden.

Udvidelse af bane 5 og klubhus

GTK’s forslag med udvidelse af bane 5 og klubhus blev jo desværre ikke udvalgt som et af kommunens projekter i 2022, og det bliver heller ikke til noget i 2023. Kommunen har på nylig møde fortalt, at de fremover kun vil indkalde ønsker hvert 2. år; til gengæld kan projekterne så være større. Det betyder så også, at vi først skal søge fondsstøtte til 2024.

Ændringer til vedtægter

Bestyrelsen har i de sidste måneder snakket en del om at prøve at få flere involveret i opgaver for klubben; ikke nødvendigvis som medlemmer af bestyrelsen, men som frivillige, der påtager sig forskellige mindre opgaver. I forbindelse med de diskussioner er det også blevet klart, at vi gerne vil ændre vedtægterne, så der bliver større fleksibilitet med at nedsætte udvalg og at bestyrelsen ikke skal være bundet til at have en fast udvalgsstruktur, som nuværende vedtægter  lægger op til.

Bestyrelsen er derfor i gang med at lave et forslag til ændrede vedtægter. Vi har allieret os med en advokat blandt medlemmerne og på dagens møde gik vi igennem første udkast til ændringerne sammen med denne advokat, og vi hørte fra advokaten om, hvordan man gør i andre foreninger.

Baseret på dagens diskussioner kom der flere forslag til de nye vedtægter, og de vil nu blive indarbejdet i udkastet til de nye vedtægter, så forslaget kan blive behandlet på den kommende generalforsamling (i marts).

Opgaver der skal planlægges inden generalforsamlingen
 • Oplæg til aktiviteter for de enkelte områder (årshjul) udarbejdes inden næste bestyrelsesmøde
 • Trænere og træningstider for sommersæsonen skal planlægges – Tobias tager fat på det for tennis og Helle vil kigge nærmere på mulighederne for padel.
 • Selve generalforsamlingen skal planlægges – dato forventes at være 9. marts. Og alle var enige om at kombinere den med en social aktivitet; vil arbejde for fælles spisning inden selve generalforsamlingen. Detaljeret plan for generalforsamling er hovedpunkt på næste bestyrelsesmøde.
 • Ivan skal færdiggøre sidste års regnskab, så det kan forelægges på generalforsamlingen.
 • Det kan også være nødvendigt at få tilmelding for diverse hold på plads for at overholde tilmeldingsfrister.
 • Nærmere planer for andre aktiviteter – f. eks. arrangementer som klubmesterskaber og interne turneringer kan fastlægges senere.
Kommende bestyrelsesmøder

…er fastlagt til 7. februar og 2. marts.

Eventuelt
 • Klubben har desværre mistet et af sine mangeårige medlemmer, idet Birthe Pedersen er død efter længere tids sygdom. Klubben sender hilsen til bisættelsen.
 • Der er nu 2 varmeapparater i klublokalet. For at undgå at der går sikringer når begge varme apparater benyttes på en gang, så skal det ene sættes i kontakt på køkkenvæggen og det andet i kontakt på den lange væg med døren ud til gangen.

/HRP 2023-01-24