Indkaldelse til ordinær generalforsamling for sæson 2020-2021 til afholdelse d. 29. november 2021 kl 18.30.

Kære medlemmer,

Vedhæftet finder I indkaldelsen til dette års generalforsamling.
Generalforsamlingen finder sted d. 29. november 2021 i vores klubhus på adressen Gladsaxevej 200, Søborg.
 
Vi forventer at alle som møder op, har et gyldigt coronapas.
 
I år kommer der til at ske en større udskiftning i bestyrelsen da hele 4 medlemmer har valgt at stoppe. Der skal blandt andet findes en ny formand, da Oliver er blandt dem som stopper.
 
Bestyrelsen skal repræsentere medlemmerne bedst muligt og vi ønsker derfor at den består af medlemmer fra alle niveauer, aldre og begge køn.
 
Vi opfordrer derfor alle til at overveje, om de vil lægge lidt kræfter ind og hjælpe klubben i denne svære situation.
 
Dagordenen kan ses nedenfor i denne mail eller via linket her: 
https://docs.google.com/document/d/1aRXffUZmq72P4rk6F8JgJQSQB_WTykuTe_VT9shaaK8/edit?usp=sharing

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for sæson 2020-2021 til afholdelse d. 29. november 2021 kl. 18.30. 

Generalforsamlingen finder sted i Klubhuset (Gladsaxevej 200, Søborg) 

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent:

2. Formandens/bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år:

3. Forelæggelse af revideret regnskab og status samt budget til godkendelse:

4. Valg af formand:

        Oliver stopper i klubben og en ny formand skal findes.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Christian Sørensen, Martin Østoft og Anders Roy stopper i         bestyrelsen, tre bestyrelsesmedlemmer skal vælges.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen: 

        Claus Sylvest stopper som suppleant, en ny skal findes   

7. Valg af seniorudvalgsformand: 

        Mark er villig til genvalg. 

8. Valg af seniorudvalgsmedlemmer: 

        Ralf Ostrowski og Christian Sørensen er villige til genvalg. 

9. Valg af ungdomsudvalgsformand: 

        Tobias Ovi er villig til genvalg

10. Valg af 3 ungdomsudvalgsmedlemmer: 

        Thomas Taul og Mia Ehlers er villige til genvalg, der mangler en ny.

11. Valg af 2 padeludvalgsmedlemmer:

        Inger Poulsen er villig til genvalg. Der skal vælges 1 mere. 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant:

        Mogens Larsen ønsker fortsat at være revisor.

13. Fastlæggelse af kontingent og indskud for den kommende sæson:

        Bestyrelsen foreslår ingen ændringer for beløb men ændringer til at et kontingent er forløbende altså         altid 12 måneder: 

        Fuldt medlemskab Senior 950 kr/år Fuldt medlemskab Ungdom 500 kr/år

        Padel medlemskab Senior 550 kr/år Padel medlemskab Ungdom 250 kr /år

14. Indkomne forslag (skal være Bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse)

15. Forslag til vedtægtsændringer:
Ændring af Regnskabsår, samt generalforsamling.

        Bestyrelsen foreslår at regnskabsåret ændres, så det fremadrettet følger kalenderåret. Indeværende         regnskabsår (2021-22) skal derfor udvides med 3 måneder og løbe frem til 31/12/2022

        § 7 Stk. 2 

        Ændres fra:
        Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år inden udgangen af november måned.

        Til:
        Den ordinære generalforsamling skal finde sted i det første kvartal af året, gældende fra 2023

        § 16

        Ændres fra:
        Kassereren udarbejder klubbens driftsregnskab og status, samt i samarbejde med bestyrelsen budget
        til forelæggelse på generalforsamlingen. Regnskabsåret er fra 1/10 til 30/9, gældende fra 1995.

        Stk. 2 Årsregnskabet revideres af revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen.
        Stk. 3 Formanden og kassereren er tegningsberettigede på klubbens vegne.

        Til:
        Kassereren udarbejder klubbens driftsregnskab og status, samt i samarbejde med bestyrelsen budget til         forelæggelse på generalforsamlingen. Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12, gældende fra 2023. 

        Stk. 2 Årsregnskabet revideres af revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen. 
        Stk. 3 Formanden og kassereren er tegningsberettigede på klubbens vegne.

16. Bestyrelsen foreslår at afsætte 75.000 kr. som tilskud til en ny RedPlusbane i
budgettet for 2021-22. Der er allerede søgt om støtte til projektet hos kommunen i samarbejde med de andre to tennisklubber i Gladsaxe, hvor der er lagt op til en egenbetaling på 75000 fra GTK. Vi ønsker derfor generalforsamlings godkendelse til at udføre projektet, hvis denne ansøgning skulle blive vedtaget af kommunen (det er endnu ikke sikkert).

17. Eventuelt