Fra bestyrelsesmøde 2. marts 2023

Fra formanden (Michael)

 • TIG (Tennis I Gladsaxe) indendørsstævne med deltagelse fra AB, BTK og GTK blev afholdt med succes i AB-hallen 25. februar. GTK står for at arrangere udendørsstævne til sommer.
 • Vi har ønsket baner i Grønnemose Skolen til indendørs træning til næste vintersæson.
 • Michael deltager i generalforsamling hos Tennis Øst 5. marts og hos DTF 18. marts.
 • Der blev 1. marts holdt møde i TIG gruppen angående brug af den gamle skøjtehal.
  • Gruppen arbejder videre på at komme med et forslag; for tiden arbejdes ud fra en ide om et forslag der inkluderer 2 tennisbaner og 1 padelbane samt andre aktiviteter.
   • Der har været en ingeniør inddraget til at vurdere om man kunne komme med et forslag med flere baner, men det vil kræve flytning af bærende stolper, hvilket hurtigt vil kunne løbe op i en udgift på 10 millioner – hvilket næppe er realistisk.
   • Endvidere prøver man at inddrage andre organisationer fra lokal området for at skabe større opbakning.
  • Kommunen har ændret køreplanen, siden projektet startede.
   • Kommunen vil indkalde til første møde i april, hvor de vil fortælle mere om processen.
   • For nuværende forventes at fristen for aflevering af ideprojekter vil være start/midt i juni. Først i september vælges 3 projekter ud, der så kan arbejdes videre på hen mod en endelig udvælgelse sidst på året, så arbejdet kan påbegyndes i 2024.

Fra kassereren (Ivan):

 • Regnskabet er blevet gennemgået med revisor, som har godkendt det.
 • Tilbagebetaling af deltager bidrag til aflyste padel træninger i efteråret fortsætter. Ivan vil kontakte de personer, der endnu ikke har reageret på mail og samtidig fortælle dem, at sidste frist for udbetaling vil være 1. maj.
 • Indestående på kontoen er nu godt 450000 kr.. Siden sidst er der betalt 75000 kr til RedPlus bane, og der er modtaget deltager bidrage på 42000 kr fra kommunen (ungdomsmedlemmer).
 • Der har været diskussioner om, hvem der skulle skrive under på regnskaber. Lige nu fortsættes med tidligere praksis:
  • Selve regnskabet underskrives af kasserer og revisor.
  • Rapportering til kommunen underskrives af alle i bestyrelsen og revisor
 • Der er sat 6000 kr af til generalforsamlingen, og det forventes at kunne dække.

Nyt fra udvalgene – padel

Det blev diskuteret, om der igen skulle åbnes op for det rene padelmedlemskab. Baseret på en mindre belægning den sidste måneds tid, og at det må forventes at færre vil benytte banen, når de nye padelbaner åbner i foråret, blev det vedtaget at åbne for det rene padelmedlemskab igen, og så samtidigt følge med i belægningen.

Møde omkring de nye padelbaner

De 3 første af de nye padelbaner mellem badmintonhal og stadion forventes at blive færdige i april. I den anledning har der været holdt et møde med administrationen af stadionanlæggene og de 3 klubber i kommunen, der også har interesse i padelbaner: BTK, der lige nu også benytter padelbanen ved siden af tennisbanerne, GPK, som er den nye padelklub i kommunen, og så os selv i GTK, som er den største bruger af padelbanen ved siden af tennisbanerne.

På mødet blev rammerne omkring brug af banernene ridset op:

 • De nye padelbaner vil være dedikeret til GPK, mens den gamle bane ved siden af tennisbanerne vil blive dedikeret til BTK og GTK. BTK og GTK kan lave aftaler med GPK om at låne de 3 nye baner til specielle arrangementer.
 • Fra kommunens side kræves det, at de nye baner og den gamle bane kan bookes i samme system. Lige nu er forventningen, at det bliver Sportion der bruges.
 • I dag lejes den gamle padelbane (og tennisbanerne) ud til andre via Wannasport, hvis de ikke er booket 4 dage før. Der er ønske om, at det skal ændres til kun 2 dage, når de nye padelbaner også kommer med. Samtidig er der ønske om at GPK medlemmer kan booke sig ind på den gamle bane indenfor samme tidsrum, og at GTK/BTK medlemmer kan booke sig ind på en af de nye baner indenfor samme tidsrum.
 • Det er tanken at starte op i en forsøgsperiode indtil 1. september og så evaluere, hvordan det er gået midtvejs (slutningen af juni) og bagefter.

RedPlus banerne

Der var tidligere på dagen kommet henvendelse fra veteranerne om at bane 1 havde været for våd og ikke kunne bruges til at spille på.

Årsagen til at banen er så våd, skyldes formentlig nattefrosten i kombination med det solrige vejr og de forårsagtige temperaturer vi har oplevet i løbet af dagen. Solskinnet og de relativt høje temperaturer gør at det øverste lag af banen tør, mens den lidt længere nede stadig er frossen. Det betyder at vandet ikke kan drænes og dermed forbliver banen våd og mudret.

Efter nogen snak blev det derefter besluttet at lukke bane 1 indtil videre. Endvidere vil der blive sat  “sedler” op ved bane 1 og bane 2 med information om hvordan man skal vedligeholde og forholde sig for de 2 RedPlus baner.

Der sendes besked til medlemmerne, og anbefalingerne for vedligeholdelse af RedPlus banerne lægges også på hjemmesiden.

Generalforsamlingen 9. marts

Den kommende generalforsamling blev forberedt, og de 3 hovedemner på generalforsamlingen blev diskuteret:

 • Formandens beretning
 • Regnskabet
 • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Endvidere blev de mere praktiske opgaver med indkøb og opgaver på selve dagen for generalforsamlingen diskuteret.

Kommende bestyrelsesmøder og andre aktiviteter

Følgende datoer og aktiviteter er foreslået:

 • 16. marts – Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med konstituering
 • 20. marts – Næste møde med DGI konsulent om frivillighed
 • 13. april – Bestyrelsesmøde med fokus på standerhejsning
 • 29. april – Standerhejsning og Tennissportens dag

HRP/2023-03-07